Actievoorwaarden Feestkalender

Feestkalender actie: 20 jaar dbf


Organisator en looptijd

 • De dbf-Feestkalenderactie (hierna te noemen “actie”) loopt van 1 april 2020 t/m 30 april 2020.
 • Deze actie wordt georganiseerd door dbf bv (www.dbf.nl)
 • Dbf mag de actie zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, onderbreken, de actievoorwaarden en prijzen wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de deelnemers.


Deelname

 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
 • (Oud) medewerkers en familie van medewerkers zijn uitgesloten van deelname.
 • Je kunt deelnemen aan de actie door de Feestkalender en de gevraagde gegevens volledig in te vullen en het juiste antwoord aan te klikken.
 • Iedere dag in de maand april 2020 maken deelnemers kans op de prijs die bij die dag wordt getoond. Alleen deelnemers met het goede antwoord, maken kans op de dagprijs.
 • Uit alle deelnemers van één dag, loten we één winnaar.
 • Je maakt maximaal één keer per dag kans op de dagprijs.
 • Je kunt uitsluitend deelnemen met je voor- en achternaam en uniek e-mailadres.
 • Bij meermaals deelnemen op één dag wordt je maximaal één keer meegenomen in de loting.
 • Dbf heeft het recht om een deelnemer van de actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.


Communicatie

 • Alle deelnemers ontvangen binnen 3 werkdagen na deelname bericht per e-mail over de uitslag van de actie. In deze e-mail staat of je hebt gewonnen en hoe je de eventueel gewonnen prijs kunt innen.
 • Elke dag dat je deelneemt, ontvang je een e-mail over de uitslag.
 • Met je deelname geef je automatisch toestemming om eventueel jouw naam te publiceren op de social mediakanalen van dbf. Winnaars krijgen ook altijd persoonlijk bericht per e-mail.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de actie en de daaruit voortvloeiende prijsuitreiking.
 • In ons privacy statement kun je lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Dbf staat voor een passende verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.
 • Heb je vragen over de actie? Stuur dan een e-mail naar marketing@dbf.nl