dbf wederom in MVO-register opgenomen

terug naar kenniscentrum

dbf is weer voor een jaar MVO-gecertificeerd en daarmee opgenomen in het MVO-Register. Een mooi bewijs van onze inspanningen op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Het MVO-Register is het platform waar wij onze duurzaamheid strategie ontwikkelen en direct alle resultaten én toekomstplannen zichtbaar maken. Het MVO-Register sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.

Duurzame toekomst

De MVO principes en de kernthema’s zoals benoemd in ISO 26000 staan hiermee centraal in onze bedrijfsvoering. Zo bouwen wij gaandeweg aan een steeds duurzamere toekomst.

Doorlopende toetsing

Alle informatie in het MVO-Register is getoetst, waardoor de gegevens betrouwbaar zijn. Minimaal jaarlijks werken wij ons rapport bij en vindt een hertoetsing plaats van onze MVO prestaties.