voordelen gemeenten stadspas platform

Wat levert het 4-in-1 platform een gemeente op?


Gemak

Het is voor gemeenten veelal een hele puzzel om alle regelingen en budgetten inzichtelijk en uitvoerbaar te houden. De administratieve en financiële afhandeling is een uitdaging en gaat daarom nog niet altijd goed. Het platform ontzorgt de gemeente volledig bij de uitvoering van de stadspasregelingen. Van pasverzending en transacties tot helpdesk en direct mails; het platform én dbf-team staan klaar voor de gemeente en haar inwoners.

Inzicht

Het platform fungeert als managementtool, waarin realtime inzicht wordt verkregen in budgetten, verzilverde stadspassen, openstaande saldo's, gedrag van deelnemers en verzilveringen bij acceptanten.

✅ Veiligheid

Gebruiksvriendelijkheid in combinatie met veiligheid zijn uiterst verzorgd in het platform. Er wordt tenslotte met zeer vertrouwelijke persoonsgegevens gewerkt. Het platform is fraudebestendig. We behandelen gegevens zorgvuldig en discreet. Onze certificaten zijn daarvan het bewijs. We voldoen aan de geldende wet- en regelgeving vastgelegd in de AVG, dus geen zorgen.

  • PCI Compliance: veilig bewaren van kaart- en transactiegegevens
  • ISAE 3402 gecertificeerd: de internationale standaard voor zekerheid bij outsourcing
  • MVO: opgenomen in het MVO register voor maatschappelijk verantwoord ondernemen


✅ 4-in-1 concept

Eén betaal-, spaar-, prepaid- en cadeaupas die per doelgroep of regeling is in te richten. Zowel minima, mantelzorgers, jeugd als andere lokale bewoners ontvangen een stadspas, maar met eigen functies per doelgroep. Gemeenten kunnen kiezen voor een fysieke of digitale pas, of een combinatie van beiden. Het is mogelijk meerdere tegoeden/regelingen op één pas te gebruiken.

✅ Stimulering lokale economie

Iedere gemeente is nauw betrokken bij het lokale bedrijfsleven en zet zich met de stadspas in om de lokale economie te versterken. Lokale ondernemers doen graag mee als acceptant van een stadspas daar ze direct werken aan hun MVO-beleid en kosteloos hun aanbod promoten. Met het platform maak je het ondernemers gemakkelijk om mee te doen. Hoe makkelijker in te richten, hoe meer acceptanten er mee zullen doen. Daarnaast maakt de spaarpunten-functie van de stadspas het extra aantrekkelijk voor ondernemers; zij kunnen met spaaracties zonder technische inrichting hun klantenbinding verbeteren.